In-House Managers

Prowadzimy projekty Interim Management dla wszystkich obszarów biznesu, a także strategiczne projekty konsultingowe HR

Poszukujesz Interim Managera do projektu w swojej firmie? Przeszukaj naszą bazę >>>
Jesteś w: Praktyka > Sukcesy projektów > Doradztwo HR

Doradztwo HR

Budowa strategii HR | Projektowanie polityki i systemów płac | Projektowanie struktur organizacyjnych

Problem:

Korporacyjna firma z branży FMCG działająca w Polsce dostrzegała konieczność dostosowania zdezaktualizowanej, lokalnej strategii HR do nowych wyzwań rynkowych. Pomimo pewnych ogólnych wytycznych z centrali korporacji, lokalny zarząd firmy posiadał dość dużą swobodę w kształtowaniu podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. Dyrektor HR, mający bardzo mocną pozycję w firmie, chciał aby nowa strategia zarządzania zasobami ludzkimi wypracowana była w trakcie transparentnego procesu angażującego kluczowe osoby w organizacji.

Rozwiązanie:

Jak w każdym tego typu projekcie rozpoczęliśmy od samodzielnej diagnozy sytuacji, przeprowadzając serię wywiadów z członkami zarządu oraz studiując lokalne i korporacyjne dokumenty określające priorytety ładu organizacji. Na tej podstawie zespół naszych konsultantów opracował dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta proces budowy strategii HR, oparty na naszej metodologi PRO (Plan Rozwoju Organizacji). Przeprowadzona praca warsztatowa, wzbogacona naszym doświadczeniem i wiedzą pozwoliła na dookreślenie założeń dla firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekt:

Po kilku miesiącach wytężonej i niezwykle inspirującej pracy udało nam się wypracować wspólnie z Klientem rozbudowaną koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi w perspektywie następnych kilku lat. Nasze doświadczenie, przyjęty sposób realizacji projektu a także zaangażowanie pracowników Klienta pomogły powiązać w jeden wspólny model organizacji zarówno interesy związane z przynależnością firmy do korporacji jak również priorytety strategiczne wynikające z lokalnej strategii rynkowej. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez zarząd oraz najwyższą kadrę managerską biorącą udział w poszczególnych etapach procesu budowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Logo InHouseManagers

Logowanie Kontakt English version