In-House Managers

Prowadzimy projekty Interim Management dla wszystkich obszarów biznesu, a także strategiczne projekty konsultingowe HR

Poszukujesz Interim Managera do projektu w swojej firmie? Przeszukaj naszą bazę >>>
Jesteś w: Interim Management > Dla Interim Managera > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przed przesłaniem do nas swojego CV prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na podanie swoich danych, In-House Managers będzie z tych danych korzystał zgodnie z niżej opisanymi zasadami ochrony danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku niezaakceptowania sposobu przetwarzania danych osobowych, przedstawionego w Polityce prywatności, prosimy o nieprzesyłanie nam danych osobowych ani dokumentów zawierających takie dane osobowe. pogrubienie

Polityka prywatności
1. Dane osobowe kandydatów (imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane prowadzonej działalności gospodarczej, CV, referencje) są zbierane przez In-House Managers w celu:
1.1. Przeprowadzenia procesu doboru Interim Managerów do Sieci In-House Managers
1.2. Umieszczenia danych osobowych w bazie Interim Managerów w celu udostępniania podmiotom zainteresowanym realizacją projektów z udziałem Interim Managera. Jednocześnie informujemy, że przed przekazaniem danych osobowych takim podmiotom kontaktujemy się z Interim Managerami w celu uzyskania od nich zgody na przekazanie danych.

2. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony lub na adres email: info@inhousemanagers.com jest In – House Managers Szabelewski i Wspólnicy Sp. j., z siedzibą w Warszawie, ul. Serwituty 23 zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000244850, NIP: 522–27–92–286, REGON: 140329332, przetwarzający dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) aby realizować cele wymienione w pkt. 1., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

3. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy In-House Managers. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz In-House Managers, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty usług na rzecz In-House Managers. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym przez przepisy organom w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące prawo.

4. Interim Manager może w każdym czasie zastrzec nieudostępnianie swoich danych osobowych konkretnym podmiotom lub określonej kategorii podmiotów.

5. Interim Manager posiada prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, zmieniania oraz usuwania - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt na email: info@inhousemanagers.com. W przypadku popisania przez Interim Managera Umowy o współpracy z In-House Managers, Interim Manager może uczynić to samodzielnie poprzez Serwis internetowy www.inhousemanagers.com

6. Niniejsza Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez In-House Managers. W takim przypadku zostanie niezwłocznie umieszczona na niniejszej stronie, tak aby osoby z niej korzystające mogły się z nią zapoznać.

Logo InHouseManagers

Logowanie Kontakt English version