In-House Managers

Prowadzimy projekty Interim Management dla wszystkich obszarów biznesu, a także strategiczne projekty konsultingowe HR

Poszukujesz Interim Managera do projektu w swojej firmie? Przeszukaj naszą bazę >>>
Jesteś w: Interim Management > Dla klienta > Korzyści

Korzyści

Korzyści


Najważniejsze, praktyczne korzyści wynikające z usługi Interim Management to:

 • Tempo – dzięki posiadaniu aktualizowanej na bieżąco Sieci Interim Managerów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie i których kompetencje znamy, odpowiedni człowiek może rozpocząć współpracę z Państwem już w ciągu 2 tygodni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.
 • Wyniki i doświadczenie – Interim Managerowie zgromadzeni w naszej Sieci wyróżniają się udokumentowanymi wdrożeniami różnorodnych projektów
 • Transfer wiedzy – dzięki stałej współpracy z Państwa pracownikami, Interim Managerowie dzielą się swoim know – how
 • Niezależność oceny – Interim Manager jest osobą wolną od wewnętrznych relacji w firmie
 • Optymalizacja kosztów – współpraca z Interim Managerem w praktyce oznacza pominięcie kosztów związanych z odprawami dla managera, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, benefitami, szkoleniami, pakietem socjalnym, kosztami rekrutacji, kosztami ewentualnego outaplacement’u itp.
 • Zmniejszone ryzyko – In–House Managers w umowie współpracy z Klientem gwarantuje wykonanie projektu, monitoruje go przez cały czas trwania oraz udziela Interim Managerowi wsparcia w razie niespodziewanych wydarzeń, czy konfliktów w trakcie prac.


W Polsce nie przeprowadzono dotąd zakrojonego na dużą skalę badania satysfakcji Klientów usługi Interim Management. Dlatego przedstawiamy zalety Interim Managerów wskazywane przez Klientów tej usługi w Wielkiej Brytanii* :

 • Umiejętności, doświadczenie w wykonywaniu danego zadania
 • Myślenie strategiczne wraz ze skutecznością wdrożeniową
 • Nastawienie na rezultat
 • Szybkie zjednywanie sobie ludzi
 • Szeroki zakres doświadczeń
 • Brak uwikłania w politykę wewnątrz firmową
 • Niezależność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność przejęcia roli mentora* Źródło: „The New Interim Report”, Executives Online 2008 r. Badanie przeprowadzone na 102 Klientach, którzy skorzystali z usług Interim Managerów. Korzyści wskazywane przez managerów.


Z naszych obecnych doświadczeń w bardzo dużym stopniu zgadzamy się z wynikami powyższych badań. Choć rynek usług Interim Management nie jest jeszcze tak dojrzały jak w krajach zachodnich to aktualne obserwacje wpływu projektów tego typu na organizacje Klientów potwierdzają w większości przytoczone powyżej korzyści.

Logo InHouseManagers

Logowanie Kontakt English version