In-House Managers

We implement Interim Management Projects for all business areas as well as strategic HR Consulting Projects

Poszukujesz Interim Managera do projektu w swojej firmie? Przeszukaj naszą bazę >>>
Jesteś w: english > About us > Our Team > HR Consultancy

HR Consultancy

Tomasz Derewońko

Tomasz Derewońko

Manager Projektów HR

Tel: +48 788 686 373

Mail: t.derewonko@inhousemanagers.com

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zdobywa od ponad 12 lat, pracując m.in. jako Konsultant w firmie szkoleniowo – doradczej Sensu, Training Manager w Potamkin International, starszy konsultant w Deloitte&Touche oraz jako Kierownik Sekcji Szkoleń w Polskiej Telefonii Cyfrowej.
Tomek posiada kompleksowe doświadczenie w obszarze HRM oraz zarządzania zespołami – szczególnie w zakresie szeroko rozumianego planowania rozwoju pracowników, budowania systemów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń i coachingów, przeprowadzania procesów rekrutacji, analizie kompetencyjnej, opracowywania systemów ocen, systemów motywacyjnych oraz w badaniach kultury organizacyjnej. Specjalizuje się także w zakresie tworzenia polityk i strategii HR, budżetowania i optymalizacji kosztów zasobów ludzkich oraz wdrażania narzędzi i procedur z obszaru HR. Autor publikacji z obszaru zasobów ludzkich w pismach ogólnopolskich.
Z In – House Managers pracuje jako niezależny konsultant projektów HR.

Małgorzata Fereniec

Małgorzata Fereniec

Manager Projektów HR

Tel: +48 606 922 185

Mail: m.fereniec@inhousemanagers.com

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1987r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie w obszarze sprzedaży i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przez ostatnie 8 lat pracowała dla ING Nationale-Nederlanden S.A., gdzie realizowała m.in. wdrożenie jednolitej polityki personalnej w łączących się firmach. Była odpowiedzialna za integrację pofuzyjną następujących obszarów: system ewaluacji stanowisk i wynagradzania pracowników, system oceny pracowniczej i zarządzania przez cele, polityka rekrutacji i selekcji oraz planowanie rozwoju pracowników, a także projekt zmiany kultury organizacyjnej firmy.
Od 2007 roku rozpoczęła pracę jako coach kadry managerskiej, prowadząc indywidualne programy rozwojowe oraz jako konsultant w projektach z obszaru HR.

Monika Misztal

Monika Misztal

Manager Projektów HR

Tel: +48 696 119 849

Mail: m.misztal@inhousemanagers.com

Absolwentka Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w firmie Gaspol SA na stanowisku specjalisty w dziale marketingu. Następnie przez ponad 8 lat (do roku 2005) pracowała w Masterfoods Polska na różnych stanowiskach w dziale zakupów, a następnie personalnym. Ostatnie kilka lat na stanowisku Managera ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie była odpowiedzialna m.in. za tworzenie i wdrażanie strategii rekrutacyjnej dla Polski, zapewnienie procesów i narzędzi wspierających efektywne zarządzanie talentem w organizacji, rozwijanie i prowadzenie procesów rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i managerskie. Od kilku lat współpracuje z In-House Managers w zakresie doradztwa, specjalizując się w projektach związanych z projektowaniem i wdrażaniem modeli kompetencyjnych, assessment/ development centre, rozwojem kadry pracowniczej, a także tworzeniem strategii personalnych dla firm.

Renata Potyrała

Renata Potyrała

Manager Projektów HR

Tel: +48 600 209 124

Mail: r.potyrala@inhousemanagers.com

Ukończyła studia na kierunku Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1990 r. Doświadczenie zawodowe rozpoczęła od pracy naukowej na UJ. Następnie przez kilka lat była asystentem na AGH i Szkole Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie. Równolegle prowadziła szkolenia dla różnych grup zawodowych w obszarach treningu twórczości, negocjacji, komunikacji i zarządzania. W 1997 r., rozpoczynając pracę w RR Donnelley Polska, została odpowiedzialna za stworzenie i uruchomienie pełnego programu szkoleniowego dla pracowników linii produkcyjnych. Zmieniając miejsce zamieszkania, związała się z branżą ubezpieczeniową Nationale - Nederlanden w ramach Grupy ING. Tam zajmowała się szkoleniami dla działu sprzedaży, następnie tworzyła Dział Rekrutacji i Rozwoju. W ramach tego stanowiska budowała i wdrażała system ewaluacji stanowisk, system rekrutacji i selekcji pracowników, system oceny pracowników i zarządzania przez cele. Od 2000 r. zajmowała się stworzeniem i prowadzeniem Programu Rozwoju Kadr Menadżerskich oraz Planu Sukcesji dla Grupy ING w Polsce. Od 2004 r. pracuje jako konsultant specjalizujący się w ocenach kompetencji, coachingu oraz wsparciu Zarządów firm w zakresie potencjału i rozwoju kadry pracowniczej. Prowadziła sesje assessment/ development centre dla Zarządów i kadry kierowniczej w ING Nationale - Nederlanden, Grupie ING, RR Donnelley, HDS, Nowy Styl, Hiestand oraz jako zewnętrzny konsultant dla klientów SHL Polska (Provident, Credit Swiss, 3M, American Express).

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Manager Projektów HR

Tel: +48 789 204 090

Mail: p.wozniak@inhousemanagers.com

Absolwent Wydziału Filologii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1995 w grupie United Technologies/ Pratt&Whitney jako Koordynator ds. Selekcji i Rekrutacji. W latach 1997 – 2005 pracował dla Masterfoods, kolejno na stanowiskach Specjalisty, Kierownika i Managera ds. Płac i Benefitów. Piotr odpowiedzialny był miedzy innymi za projektowanie organizacji, a także wartościowanie stanowisk pracy. Doświadczenia w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi zdobywał, będąc odpowiedzialnym za systemy motywacyjne, wynagrodzenia, relacje pracownicze w dużych międzynarodowych zespołach oraz proces rekrutacji i rozwoju kadry managerskiej. Zbierał wieloletnie doświadczenie w Polsce oraz przy projektach europejskich, czy nawet o zasięgu globalnym. W latach 2005 – 2007 pracował na stanowisku Dyrektora ds. Płac i Benefitów w Agora SA. Specjalizuje się w wycenach stanowisk pracy i budowie systemów wynagrodzeń. Obecnie niezależny konsultant projektów HR współpracujący z In-House Managers.

InHouseManagers Logo

Log in Contact Polska wersja